Netudstillinger

 

Vi har gennem tiden udviklet en række netudstillinger.

Bevaring af en tidligere udstilling

Tanken er, at særudstillinger, der sættes op i en periode og tages ned igen, ikke skal forsvinde helt. På den måde vil den besøgende også i fremtiden have mulighed for at besøge udstillingen og tilegne sig den viden, som udstillingen formidler. Udstillingen digitaliseres og sættes op påny – og bevares for eftertiden.

Disse netudstillinger er beregnet til brugerens individuelle betjening uden for den museale kontekst i den fysiske udstilling.

Her er nogle klassiske eksempler:

Gasværket i Sønderborg – 150 år (Cathrinesminde Teglværk)

Motorfabrikanter i Sønderjylland (Cathrinesminde Teglværk)

Udvidelse af den fysiske udstilling

En særlig form for netudstilling udgøres af løsninger, der finder anvendelse i selve udstillingen – og som derved udvider den fysiske udstilling. Samtidigt er den digitale udstilling tilrettelagt således, at den også kan nydes i sin egen kontekst.

To gode eksempler herfor er to permanente udstillingsafsnit på Sønderborg Slots Museum:

I disse eksempler er formidlingsløsningen realiseret således, at indholdes vises på publikums egne mobiltelefoner. Det er meget oplagt at udforme denne type udstillinger som web-apps, således at de kan gemmes som selvstændige ikoner på telefonens startskærm og derved tilgås på linie med almindelige apps.