Udstillingsterminaler

 

Vi bringer ikke kun formidlingen til brugeren ved hjælp af Museumsguiden og Netudstillinger. Vi integrerer også  digtiale løsninger i den fysiske udstilling.

Der findes mange måder at realisere en udstillingsterminal på. Eksempelvis kan en udstillingsterminal være koblet op på internettet, og al indholdet stammer fra en server. Andre løsninger er baseret på en lokal app, der installeres direkte på enheden, fx. en tablet.

Fælles for løsningerne er, at de giver den besøgende mulighed for at tilegne sig viden om et givet emne ved at interagere med formidlingssystemet.

Touch-skærm med lokal pc

I denne model er der monteret en stor, berørings- eller trykfølsom skærm i udstillingslokalet, som besøgende kan samles omkring i mindre grupper. Interfacet skal være enkelt og let at overskue, således at opholdstiden ikke bliver for lang.
Bemærk, at brugerfladen er udformet således, at den integreres i den fysiske udstillings opsætning og dermed ikke ubetinget kan anvendes særskilt herfra.

Native app på iPad

En anden type terminal er en tablet, som opstilles på en stander i udstillingen. Den adskiller sig fra den væghængte storskærm ved at være  fleksibelt placérbar. Derudover er brugskonteksten en anden; den besøgende har ofte en terminal for sig selv og er derfor parat til at tilbringe til mere tid med formidlingen end foran storskærmen.
Typisk for denne type løsning er derfor dens kompleksitet, idet terminalen kan indeholde mange oplysninger og forgrenede valgmuligheder. Naturligvis skal alle disse løsninger fortsat være designet således, at brugeren hurtigt finder værdi anvendelsen.

  • På Cathrinesminde Teglværksmuseum er der installeret en række iPads, som giver publikum mulighed for at udforske tidligere udstillinger. Løsningerne er realiseret som native apps og kører derfor uafhængigt af internet og perifert udstyr.

Web-app på brugerens egen mobil

En tredie formidlingsmodel er at anvende gæstens eget udstyr. I en tid, hvor en stor del af publikum kan formodes at eje en såkaldt smartphone, er det oplagt at eksperimentere med en formidling, der involverer den besøgende i formidlingsprocessen – på en meget simpel måde. Ved hjælp af QR-koder vises supplerende oplysninger om det udstillede emne på mobilen. Enhver QR-scanner-app kan anvendes til dette formål.
En særlig egenskab er, at alle oplysningerne er lagret online. De er ofte organiseres således, at de kan tilgås i en helt anden kontekst uden for den fysiske udstilling – nemlig på udstillingens egen hjemmeside. Herved får formidlingsløsningen en dobbelt funktion, idet den også kan fungere som en Netudstilling, som vi beskriver nærmere her.